top of page
Search
  • gautevikdal

En kulturell søndag på Heskestad !

Klang av Oldtid var søndag 28 august engasjert av Nye Veier E39 til en kulturdag på garden til Nils Heskestad som har restaurert og modifisert hele bygningsmassen til et imponerende anlegg. Bronsealderen og arkeologi var tema for dagen og Arkeologisk museum var en av flere andre bidragsytere. Vi spilte på en klangstein oppi ura og avholdt fire små konserter gjennom denne flotte dagen. Ta gjerne en søndagstur til denne garden!


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page