top of page
Search
  • gautevikdal

Rikssamlingsjubileet 9-19 juni 2022.

Updated: Apr 9, 2022


Klang av Oldtid er engasjert til Rikssamlingsjubileet i Rogaland i juni 2022. Jubileet starter på Haugalandet ved Avaldsnes og Riksmonumentet 9 juni og avsluttes i Hafrsfjorden 19 juni. Programmet er ikke klart ennå, men Klang av Oldtid vil bidra med musikk over hele perioden blant annet med et nytt bestillingsverk av Øyvind Mæland. Dette er et utstrakt samarbeid mellom Rogaland fylke, museene, vnkingbåtmiljøet og kulturinstitusjoner.

Mer info kommer etterhvert. Følg med på jubileets hjemmeside: www.rikssamlingsjubileet.no


https://www.facebook.com/rikssamlingsjubileet/videos/684816862601663


28 views0 comments
bottom of page